Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp du lịch VTS năm 2017

trong
Hoạt động, Khởi nghiệp https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/05/tang-toc-khoi-nghiep-du-lich-2017.jpg?fit=510%2C343 https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/05/tang-toc-khoi-nghiep-du-lich-2017.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/hoat-dong/chuong-trinh-tang-toc-khoi-nghiep-du-lich-vts-nam-2017.html#respond
88

Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp du lịch VTS năm 2017 (Vietnam Tourism Startup VTS 2017) do Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (SONGHAN Incubator) phối hợp với các đơn vị tổ chức từ ngày 14/4 đến 30/11/2017 tại Đà Nẵng với phương châm: “Đổi mới sáng tạo, đam mê khám phá, nâng tầm du lịch nước nhà”.

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/05/tang-toc-khoi-nghiep-du-lich-2017.jpg?fit=510%2C343