Press "Enter" to skip to content

Học bổng tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT Thái Lan) năm 2017

Học bổng Viện Công nghệ Châu Á dành cho ứng viên thuộc mọi quốc tịch để theo học bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Sứ mệnh của AIT là phát triển những chuyên gia chất lượng cao và nhiệt huyết để đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển bền vững của khu vực và tiến tới hòa nhập với nền kinh tế toàn cầu.

Viện Công nghệ Châu Á, thành lập năm 1959, là viện quốc tế đào tạo giáo dục bậc cao ở Khlong Luang, Thái Lan. Viện đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, quản lý và hoạch định.

AIT là viện đào tạo quốc tế và Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy duy nhất. Vì vậy, tất cả ứng viên phải thể hiện khả năng viết học thuật và chuyên môn ở mức chấp nhận được. Ứng viên không đáp ứng được điều kiện nhập học tối thiểu của AIT ( tương đương IELTS Writing 6.0) sẽ có thể xếp vào dạng “Nhập học có điều kiện (Conditional)”.

Bậc học: Thạc sĩ và Tiến sĩ

Ngành học: Tất cả các ngành do trường đào tạo

Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí của chương trình học.

Học bổng có thể nhận ở Thái Lan.

Yêu cầu:

1. Học bổng HM The King’s và học bổng HM The Queen’s:

 • Quốc tịch Thái hoặc các quốc tịch khác trong khu vực Châu Á
 • Tốt nghiệp các ngành có liên quan từ một trường có danh tiếng
 • Có khả năng Tiếng Anh tốt (IELTS 6.0 hoặc TOEFL PBT 550 hoặc tương đương) Ứng viên ở Thái Lan cũng có thể làm thi chứng chỉ AIT English Test tổ chức bởi Trung tâm Ngôn ngữ AIT.
 • Thành tích học tập tốt trong 4 năm đại học
 • Đến từ trường đại học xếp hạng QS Ranking 1000 với GPA 3.0 trở lên (hoặc tương đương) hoặc
 • Đến từ trường đại học khác với GPA 3.5 trở lên

2. Học bổng Loom Nam Khong Pijai :

 • Công dân Thái, Lào, Campuchia, Việt Nam và Trung Quốc ( 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây)
 • Tốt nghiệp các ngành có liên quan từ một trường có danh tiếng
 • Có khả năng Tiếng Anh tốt (IELTS 6.0 hoặc TOEFL PBT 550 hoặc tương đương) Ứng viên ở Thái Lan cũng có thể làm thi chứng chỉ AIT English Test tổ chức bởi Trung tâm Ngôn ngữ AIT.
 • Thành tích học tập tốt trong 4 năm đại học
 • Đến từ trường đại học xếp hạng QS Ranking 1000 với GPA 3.0 trở lên (hoặc tương đương) hoặc
 • Đến từ trường đại học khác với GPA 3.5 trở lên

3. Học bổng Nghiên cứu sinh RTG :

 • Chỉ dành cho quốc tịch Thái
 • Có khả năng Tiếng Anh không dưới IELTS 5.0 hoặc đạt chuẩn bài thi đầu vào AIT English Entry Test. Sinh viên được nhận vào với điểm IELTS dưới 6.0 buộc phải học các lớp Tiếng Anh để đảm bảo đầu ra IELTS 6.0
 • Bằng Cử nhân 4 năm từ một trường đại học tốt
 • Ứng viên MBA yêu cầu thêm 1 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

4. Học bổng Nghiên cứu sinh AIT :

 • Sinh viên mọi quốc tịch đều hợp lệ
 • Đáp ứng tiêu chuẩn Tiếng Anh
 • Ưu tiêu ứng viên Thạc sĩ
 • Bằng Cử nhân 4 năm từ một trường đại học tốt
 • Ứng viên MBA yêu cầu thêm 1 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

5. Chương trình học bổng kỷ niệm 25 năm AIT Việt Nam :

 • Quốc tịch Việt Nam
 • Tốt nghiệp các ngành có liên quan từ một trường có danh tiếng tại Việt Nam
 • Thành thạo Tiếng Anh ( IELTS 6.0 và điểm Writing 6.0/ TOEFL PBT 580+ và điểm Writing 4.5+/TOEFL CBT 233+ và điểm Writing 4.5+/ TOEFL iBT 92+ và không có điểm thành phần nào dưới 20). TOEFL/IELTS phải còn trong hạn 2 năm.
 • Tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, và có hồ sơ pháp lý trong sạch
 • Tốt nghiệp chương trình đại học 4 năm, GPA trên 8.5 theo hệ thống điểm Việt Nam và GPA trên 3.5 đối với các chương trình nước ngoài
 • Đặc biệt xem xét các sinh viên tài năng hoặc sinh viên không có điều kiện

Đầu vào: Ứng viên nộp đơn một trong các ngành sau : Thạc sĩ Khoa học, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh Nông nghiệp, Thạc sĩ điều hành và Thạc sĩ chuyên môn, Tiến sĩ Triết học, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Tiến sĩ Quản lý Kinh doanh Nông nghiệp và Tiến sĩ chuyên môn. Ứng viên chỉ được phép nộp một ngành.

Tiếng Anh: AIT là viện đào tạo quốc tế và Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy duy nhất. Vì vậy, tất cả ứng viên phải thể hiện khả năng viết học thuật và chuyên môn ở mức chấp nhận được. Ứng viên không đáp ứng được điều kiện nhập học tối thiểu của AIT ( tương đương IELTS Writing 6.0) sẽ có thể xếp vào dạng “Nhập học có điều kiện (Conditional)”.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót nộp đơn là 31/03/2017 và 21/12/2016 với học bổng nghiên cứu sinh RTG.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp đơn trực tuyến. Yêu cầu học bổng :

 • Bằng cấp và bảng điểm của bậc Cử nhân/bậc Thạc sĩ
 • 2 thư giới thiệu
 • Chứng chỉ Anh ngữ : TOEFL CBT 210 và IELTS 6.0 ( overall và điểm Writing) hoặc tương đương
 • Bài luận trình bày chủ đề nghiên cứu đã đề xuất ( chỉ dành cho ứng viên Tiến sĩ)
 • Đơn ứng tuyển online AIT

Đơn tuyển online

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.