Press "Enter" to skip to content

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2016 – 2017

Căn cứ Thông báo số 09-TB/HSV ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Hội sinh viên Trường ĐH Nông Lâm; nay ban hành Hướng dẫn làm hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

Yêu cầu chung:

  • Hồ sơ được đánh máy hoặc viết tay sạch đẹp (khuyến khích đánh máy). Đánh giá cao các hồ sơ thể hiện sự nghiêm túc, cẩn thận và được chuẩn bị công phu, trình bày sạch, đẹp.
  • Các giấy tờ do Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường cấp chỉ phải nộp bản phô-tô (không cần công chứng); các văn bản khác (bảng điểm, điểm rèn luyện) cần có đầy dủ xác nhận bằng chữ ký và có dấu của các đơn vị có liên quan một cách hợp pháp.
  • Hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự và được cho vào trong 1 túi hồ sơ, ngoài bìa hồ sơ ghi rõ các thông tin theo yêu cầu (theo mẫu bìa hồ sơ đã ban hành)
  • Các Liên chi Hội tổng hợp hồ sơ và gửi về VP Đoàn – Hội trước ngày 11/11/2017, khi nộp đề nghị ký và ghi rõ họ tên, chức vụ vào phần “Cán bộ nhận hồ sơ”. Thường trực Văn phòng Hội SV sau khi nhận hồ sơ từ các Liên chi Hội sẽ làm Giấy biên nhận và gửi lại cho các liên chi Hội.
  • Do hồ sơ được tổng hợp cho cả 4 cấp (cấp Trường, cấp ĐHTN, cấp Tỉnh và cấp Trung ương). Sinh viên chỉ cần làm 1 bộ hồ sơ xét danh hiệu cho cấp cao nhất. Trường hợp không đạt danh hiệu cấp cao nhưng vẫn đủ điều kiện xét tặng danh hiệu cấp thấp hơn sẽ được tự động chuyển xuống mức danh hiệu cấp thấp hơn. Phần thông tin phân loại hồ sơ được quy định như sau:
Cấp/ký hiệu Đơn vị Mã hồ sơ Diễn giải
Cấp trường (Tr)

Cấp ĐH Thái Nguyên (ĐHTN)

Cấp tỉnh (T)

Cấp Trung ương (TW)

Chăn nuôi thú y CNTY Các hồ sơ được thống nhất đánh từ nhỏ đến lớn (01 – 99) theo thứ tự Alphabet của tên của người làm hồ sơ
Nông học NH
Lâm nghiệp LN
Kinh tế và Phát triển nông thôn KT&PTNT
Quản lý tài nguyên QLTN
Môi trường MT
Công nghệ sinh học – Công nghê thực phẩm CNSH-CNTP
Chương trình đào tạo chất lượng cao CLC

Ví dụ: Hồ sơ mang mã số CNSH-CNTP-Tr-71 nghĩa là hồ sơ SV5T cấp trường số 71 của khoa CNSH-CNTP. Tương tự QLTN-ĐHTN-04 là hồ sơ cấp Đại học Thái Nguyên thứ tư của LCH khoa Quản lý tài nguyên, CNTY-T-09 là hồ sơ cấp tỉnh thứ 9 của LCH khoa Chăn nuôi thú y, CLC-TW-08 là hồ sơ cấp trung ương số 8 Chương trình đào tạo Chất lượng cao….

Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường bao gồm:

1/ Báo cáo thành tích cá nhân (điền theo mẫu hướng dẫn)

2/ 01 bản pho-to các loại bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận, văn bằng, bảng điểm…

3/ 02 ảnh thẻ 3×4 chụp chính diện + 02 ảnh tham gia hoạt động cận cảnh của cá nhân

4/ Công văn đề nghị của BCH Liên chi Hội sinh viên có xác nhận của BCN Khoa và Bí thư Liên chi Đoàn (theo mẫu)

Xem thêm “Các câu hỏi thường gặp khi làm hồ sơ Sinh viên 5 tốt” tại đây.

Theo: BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Be First to Comment

Hãy đưa ra bình luận của bạn