Press "Enter" to skip to content

Hướng dẫn tiêu chuẩn và hồ sơ xét kết nạp Đảng tại trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Bài viết xin giới thiệu Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐU ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2016 của  Ban tổ chức Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về Hướng dẫn tiêu chuẩn và hồ sơ xét kết nạp Đảng. Ngoài ra, trong Hướng dẫn còn có ban hành các mẫu 1-KNĐ (Đơn xin vào Đảng), Mẫu 2 – KNĐ (Lý lịch của người xin vào Đảng); Mẫu 3-KNĐ (Giấy giới thiệu người vào Đảng); Mẫu 4-KNĐ (Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú và Đảng CSVN); Mẫu 5-KNĐ (Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội nơi người xin vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng); Mẫu 6-KNĐ (Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên); Mẫu 8-KNĐ, và Tóm tắt thành tích xuất sắc của quần chúng ưu tú xin vào Đảng.

Chi tiết nội dung Hướng dẫn xin xem tại đây

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.