Press "Enter" to skip to content

Kết quả sơ khảo Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo KHCN trong sinh viên năm 2018

Thông báo số 39-TB/ĐTN của Ban Chấp hành Đoàn ĐH Nông Lâm về công bố kết quả sơ khảo Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo KHCN trong sinh viên năm 2017. Chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày thứ 6 (24/11/2017) sắp tới.

Chi tiết văn bản xem tại đây

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.