Press "Enter" to skip to content

Kết quả sơ khảo cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên”

Danh sách 10 ý tưởng đã được hội đồng đánh giá lựa chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên” do Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Nông Lâm tổ chức. Kế hoạch tổng duyệt góp ý và tổ chức ngày thi chung kết được thông báo bằng văn bản dưới đây:

Nguồn: ĐH Nông Lâm

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.