Press "Enter" to skip to content

Kết quả sơ loại xét hồ sơ Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2016 – 2017

Căn cứ kết quả cuộc họp xét hồ sơ Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2016 – 2017 được tiến hành vào ngày 17/11/2017. Ban Chấp hành Hội SV trường trân trọng thông báo:

– Tổng số hồ sơ xét: 125 hồ sơ

– Tổng số hồ sơ có điều kiện cần để xét SV5T cấp Trung ương: 45 hồ sơ (Xem danh sách)

– Tổng số hồ sơ có điều kiện cần để xét SV5T cấp Tỉnh và cấp ĐHTN: 20 hồ sơ (Xem danh sách)

– Tổng số hồ sơ có điều kiện cần để xét SV5T cấp Trường: 60 hồ sơ (Xem danh sách)

Kết quả sơ loại cho thấy còn rất nhiều hồ sơ thiếu các minh chứng đi kèm. Các hồ sơ thiếu minh chứng đề nghị bổ sung theo hạn sau:

1. Các hồ sơ xét SV5T cấp Trung ương/Tỉnh và ĐHTN hoàn thiện trước 15h00 chiều ngày Thứ 4 (22/11/2017)

2. Các hồ sơ xét SV5T cấp trường hoàn thiện trước 15h00 Thứ 5 (30/11/2017)

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại VP Đoàn – Hội nhà trường (tầng 3 nhà Trung tâm) hoặc liên hệ với Liên chi Hội trưởng LCH Sinh viên của đơn vị mình.

VP Hội SV trường trân trọng thông báo./.

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.