Press "Enter" to skip to content

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ III

Như tin đã đưa, Hội nghị Khoa học sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ III đã được tổ chức ngày 5 tháng 11 năm 2016 vừa qua tại Hội trường Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên. Hội nghị đã quy tụ và tập hợp được hàng chục bài báo có chất lượng thuộc nhiều ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học nông nghiệp, khoa học kinh tế và khoa học y dược và nhận được sự hưởng ứng tham dự của hàng trăm sinh viên các đơn vị thành viên của ĐH Thái Nguyên. Chính điều đó cùng sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban Giám đốc Đại học và các bộ phận chuyên môn đã góp phần tạo nên thành công của hội nghị.

Nhóm tác giả trường ĐH Nông Lâm trình bày tại Hội nghị

Trường Đại học Nông Lâm góp mặt với 04 đề tài và báo cáo được gửi tham gia. Vượt qua nhiều đề tài và bài báo cáo có chất lượng, nhóm tác giả thực hiện đề “Đánh giá khả năng giải hấp và hấp thụ phốt pho của than sinh học sản xuất từ mùn cưacủa nhóm tác giả Hà Thị Hồng, Jimlea Nadezhda Mendoza, Ngân Thị Thu Uyên, Dương Văn Thảo đã được hội đồng đánh giá rất cao và giành giải A tại Hội nghị.

Ban Biên tập xin gửi tới quý độc giả Kỷ yếu của Hội nghị. Toàn văn kỷ yếu Hội nghị Khoa học sáng tạo trẻ lần thứ III năm 2016 xem tại đây (268 trang, 44MB); Kỷ yếu Hội nghị lần thứ II năm 2014 xem tại đây. (169 trang, dung lượng 46MB)

Nguồn: TNU Media

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.