Primary
Lấy bằng thạc sỹ cùng học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.