Press "Enter" to skip to content

Lịch tuần Đoàn – Hội

Tuần từ : Các đơn vị sau đã gửi báo cáo tuần: 

Tổng số đầu các hoạt động được đăng ký:


Lịch tuần thay thư mời trong nội bộ Đoàn – Hội. Các cơ sở Hội (bao gồm các liên chi, các câu lạc bộ/đội/nhóm) gửi báo cáo tuần và lịch hoạt động tuần tới của mình đến địa chỉ hoisinhvien@tuaf.edu.vn chậm nhất vào 16h00 ngày thứ Sáu hàng tuần theo quy định đánh giá thi đua với các mẫu sau:

Hướng dẫn làm lịch tuần

Mẫu lịch tuần của các Liên chi Đoàn – Hội

Mẫu lịch tuần của CLB/Đội/Nhóm

– Mẫu báo cáo tháng của các Liên chi Đoàn – Hội

– Mẫu báo cáo tháng của CLB/Đội/Nhóm

– Mẫu báo cáo quản lý thành viên của CLB/Đội/Nhóm

Lưu ý:

1. Các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung và địa điểm đăng ký lịch tuần. Nhà trường sẽ có đoàn kiểm tra đột xuất. Trường hợp phát hiện sinh hoạt không đúng với địa điểm và nội dung đã đăng ký, Ban chủ nhiệm và người đứng đầu cơ sở Đoàn – Hội đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm

2. Các cơ sở Đoàn – Hội, CLB, Đội, Nhóm khi đăng ký treo bandroll tuyên truyền, mượn phòng làm địa điểm tổ chức các hoạt động thì phải đăng ký các hoạt động đó trong lịch tuần Đoàn – Hội.

3. Đối với phòng học tự quản tại các giảng đường, các cơ sở Đoàn – Hội, CLB, Đội, Nhóm có thể đăng ký sử dụng từ ………. đến …………… từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần làm địa điểm sinh hoạt, họp hành. Các đồng chí đăng ký trực tiếp với VP Đoàn trường bằng văn bản trước 1 tuần và thông tin trên lịch tuần Đoàn – Hội trong tuần tiếp theo.

Lịch công tác tuần năm học 2016-2017, được thực hiện từ tháng 9/2016 và được theo dõi, giám sát công khai tại đây