Press "Enter" to skip to content

Liên hệ

Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân cần liên hệ công tác, hợp tác, tài trợ xin vui lòng liên hệ:


Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

Tầng 3 – Khu Nhà Trung Tâm (Central House) – Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Tổ 10, Phường Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại (CQ): 0208.6.285.021

Anh Lãm – Bí thư Đoàn trường (0988.018.584); Anh Lâm – P. Bí thư – Chủ tịch Hội SV (0967.222.387)

Email: hoisinhvien@tuaf.edu.vn hoặc doanthanhnien@tuaf.edu.vn

Website: http://tuoitre.tuaf.edu.vn