Press "Enter" to skip to content

Lý lịch trích ngang các đồng chí được ứng cử vào BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2019

Một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên sắp được diễn ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2016 tới đây, đó là đề án nhân sự Ban chấp hành. Thực hiện theo đúng quy định về tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở do TW Đoàn, Tỉnh Đoàn và Đoàn Đại học Thái Nguyên chỉ đạo, hướng dẫn, BCH Đoàn trường đã lấy ý kiến xây dựng, trình Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường xem xét, quyết định và đồng ý với phương án ứng cử 24 đồng chí được giới thiệu vào BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2017 đảm bảo nguyên tắc về số dư, cơ cấu nam nữ, dân tộc, tôn giáo và trình độ.

Theo đó, Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ tới sẽ chọn ra 21/24 đồng chí có tên trong danh sách này, trực tiếp lãnh đạo, điều hành và tổ chức các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường trong giai đoạn 2017-2019 sắp tới. Ban Biên tập xin giới thiệu danh sách 24 đồng chí có tên, kèm tiểu sử và lý lịch trích ngang của từng cá nhân để độc giả được biết.

 1. Dương Thị Cẩm Linh – Cán bộ Văn phòng Đoàn – Phòng HCTC
 2. Bùi Đình Lãm – Bí thư LCĐ Khoa CNSH – CNTP – Phó bí thư Đoàn trường NK 2014-2017
 3. Bùi Mai Lan – UV BCH LCĐ Khoa Chăn nuôi thú y
 4. Bùi Thị Hiếu – Bí thư LCĐ Khoa Lâm nghiệp
 5. Chu Văn Trung – Bí thư LCĐ Khoa Quản lý tài nguyên
 6. Dương Hà Phương Thảo – UV BCH LCĐ Khoa Quản lý tài nguyên
 7. Đỗ Thị Hà Phương – Bí thư LCĐ Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
 8. Dương Thế Hiển – Phó bí thư LCĐ Khoa Khoa học cơ bản
 9. Dương Xuân Lâm – UV BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Nông lâm
 10. Hà Duy Trường – Bí thư LCĐ Khoa Nông học
 11. Hoàng Hoài Nam – UV BCH LCĐ Khoa Lâm nghiệp
 12. Hoàng Thị Trang Nhung – UV BCH LCĐ Khoa Môi trường
 13. Lê Xuân Thành – UV BTV Đoàn trường – Bí thư LCĐ Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế
 14. Lưu Hồng Sơn – UV BTK Hội sinh viên trường, Phó bí thư LCĐ Khoa CNSH-CNTP
 15. Nguyễn Hà Phú – Bí thư Chi đoàn Phòng – Viện – Trung tâm
 16. Nguyễn Văn Hòa – Phó bí thư LCĐ Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tê
 17. Nông Phương Nhung – Bí thư LCĐ Khoa Khoc học cơ bản
 18. Tạ Thùy Dung – UV BCH LCĐ Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
 19. Trần Hải Đăng – Bí thư LCĐ Khoa Môi trường
 20. Trần Thị Hoan – UV BTV Đoàn trường, Bí thư LCĐ Khoa Chăn nuôi thú y
 21. Triệu Văn Cường – UV BCH LCĐ Khoa Nông học
 22. Vũ Thị Kim Hảo – Phó bí thư LCĐ Khoa Quản lý tài nguyên
 23. Trần Nhật Thắng – Phó bí thư LCĐ Khoa Chăn nuôi thú y
 24. Nông Thị Thanh Xuân – UV BCH LCĐ Khoa CNSH-CNTP

Danh sách ấn định: 24 người.

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.