Press "Enter" to skip to content

Mẫu phiếu đề xuất ý tưởng cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên năm 2017”

Nối tiếp thành công của Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên năm 2016, Đoàn thanh niên nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan (đầu mối chủ yếu là Phòng QLKH và HTQT) tiếp tục triển khai cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên năm 2017, với mục đích đẩy mạnh phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong toàn trường. Chi tiết nội dung công văn về việc tổ chức hội thi năm 2017 xem tại đây.

Những bạn trẻ, sinh viên trong toàn trường có đam mê và yêu thích nghiên cứu khoa học hoặc muốn trải nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học, có ý tưởng nghiên cứu khoa học mang tính mới có thể tải về mẫu phiếu đăng ký tham gia và mẫu phiếu đề xuất ý tưởng tại đây, hoàn thiện và gửi cho bí thư liên chi đoàn để tổng hợp. Chi tiết xin liên hệ với bí thư đoàn khoa/ trung tâm mình để biết thêm thông tin.

Nguồn: BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.