Primary
[MHX 2017] Tuổi trẻ khoa Nông học chung tay xây dựng nông thôn mới

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.