Press "Enter" to skip to content

Quyết định công nhân danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

Theo Quyết định số 39-QĐ/HSV ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên V/v Công nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017 cho các cơ sợ Hội trực thuộc. Theo đó, Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên có 07 bạn có tên trong danh sách đi kèm Quyết định này. BCH Hội sinh viên Trường xin chúc mừng các bạn.

Danh sách 07 sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017 của Trường ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Xem chi tiết Quyết định và Danh sách đi kèm tại đây

Chúc các bạn sẽ có thật nhiều cố gắng, phấn đấu và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm học 2017 – 2018 và chặng đường dài chờ đón tương lai phía trước.

Nguồn: HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.