Press "Enter" to skip to content

Quyết định công nhận danh hiệu Thanh niên khỏe năm học 2016 – 2017

Quyết định số 09-QD/HSV ngày 16 tháng 4 năm 2017 về việc công nhận danh hiệu Thanh niên khỏe năm học 2016 – 2017 cho 132 hội viên sinh viên và 24 hội viên sinh viên đạt thành tích cao tại Ngày hội Thanh niên khỏe năm học 2016 – 2017. Chi tiết xin xem tại đây.

Ban Chấp hành Hội sinh viên Nhà trường xin chúc mừng tất cả các bạn

Nguồn: Văn phòng HỘI SV TRƯỜNG

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.