Press "Enter" to skip to content

Quyết định mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới

Đảng ủy Đại học Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 93/QĐ-BTV và 94/QĐ-BTV về việc Mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng quần chúng kết nạp Đảng và Đảng viên mới trong tháng 12 năm 2016. Theo đó:

1. Lớp bồi dưỡng lý luận dành cho đảng viên mới:

Thời gian học tập: Từ 7h30 ngày 3/12/2016 (thời gian học: 08 ngày)

Địa điểm: Hội trường lớn, trường ĐH Nông Lâm

Lệ phí học tập: 250.000đ/học viên.

2. Lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng kết nạp Đảng:

  • Đợt 1 (học viên của các đảng bộ ĐH Sư Phạm, ĐH Nông Lâm);

Thời gian: Từ 7h30 ngày 17/12/2016 (thời gian học 05 ngày)

Địa điểm học tập: Hội trường lớn – ĐH Nông Lâm

Lệ phí học tập: 150.000đ/học viên.

  • Đợt 2 (học viên của các đơn vị còn lại trực thuộc đảng bộ ĐH Thái Nguyên)

Thời gian học tập: Từ 7h30 ngày 24/12/2016 (thời gian học 05 ngày)

Địa điểm: Hội trường lớn – ĐH Nông Lâm

Lệ phí học tập: 150.000đ/học viên.

Theo: Văn phòng Đảng ủy – ĐH Nông Lâm

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.