Press "Enter" to skip to content

Sáng kiến thanh niên vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững

1. Giới thiệu 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) đang tìm kiếm các sáng kiến thanh niên tham gia nhận tài trợ từ quỹ “Sáng kiến thanh niên vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững – Youth Initiatives for SDGs”. Với mong muốn thông qua các hoạt động tài trợ, hỗ trợ nhằm tăng cường tiếng nói, vai trò của thanh niên đối với cộng đồng; nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững.

Với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Oxfam tại Việt Nam, hoạt động quỹ “Sáng kiến thanh niên vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững” được CSDS và Mạng lưới thanh niên 2030 Youth Force Việt Nam phối hợp đồng tổ chức.

2. Đối tượng

Các đội/nhóm/tổ chức thanh niên trên toàn quốc.

Lưu ý: đội/nhóm/tổ chức thanh niên là các đội/nhóm/tổ chức mà các thành viên nằm trong độ tuổi từ 16-30.

3. Quyền lợi

Các đội/nhóm/tổ chức thanh niên khi tham gia sẽ có cơ hội:

  • Nhận tài trợ lên đến 25.000.000/dự án.
  • Tham gia tập huấn nâng cao năng lực thực hiện dự án,
  • Nhận hỗ trợ về truyền thông, chuyên môn trong suốt quá trình triển khai dự án.

4. Quy trình xét duyệt đề xuất dự án

  • Vòng 1:           

22/3 – 22/4:    Nộp đề xuất dự án + Bình chọn online cho dự án

25/4:               Kết thúc bình chọn online cho dự án

27/4:               Kết quả vòng 1 của dự án

  • Vòng 2:           

6/5 hoặc/và 7/5: Phản biện dự án online/offline

12/5: Kết quả cuối cùng

Thông tin chi tiết về Điều kiện đề xuất dự án, Tiêu chí lựa chọn, Bộ hồ sơ đề xuất, Cách thức nộp đề xuất và các thông tin khác, vui lòng truy cập link http://bit.ly/Y4SDGsApplicationPackage và làm theo hướng dẫn.

5. Liên hệ

Hotline: (+84) 1689 355 687 (Thảo)

Email: [email protected]

Website: http://csds.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/CSDS.VN/

Facebook event: http://bit.ly/YouthDoIt

 

Theo: WakeItUp.Net

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.