Tuổi trẻ cả nước Văn bản Hội 

Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017

Kế hoạch số 17 KH/TWHSV ban hành ngày 3 tháng 5 năm 2017 về Tổ chức Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017. Với mục đích bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của sinh viên Việt Nam; định hướng, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo Tổ quốc tới sinh viên. Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6/2017), Ngày đại dương thế…

Xem chi tiết