Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “bóng rổ”

Giải bóng rổ không chuyên Đại học Thái Nguyên mở rộng năm 2017

Ngày 23 tháng 9 năm 2017 tại Nhà thi đấu trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên đã diễn ra giải bóng rổ không chuyên Đại học Thái Nguyên mở rộng năm 2017.

Giải đấu đã thu hút được được đông đảo HSSV thuộc các trường thành viên Đại học Thái Nguyên và toàn tỉnh Thái Nguyên tham gia và cổ vũ.

Đây là hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm cổ vũ, động viên, sinh viên hiện đang học tập và công tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và đang học tập, công tác trong Đại học Thái Nguyên nói riêng tham gia tích cực các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của thanh thiếu niên, sinh viên trong khối Đại học Thái Nguyên và toàn tỉnh Thái Nguyên. Đẩy mạnh xu thế phát triển phong trào, phát triển bộ môn thể thao bóng rổ tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các trường Đại học.