Thái Nguyên là một thành phố đang trên đà phát triển mạnh về tất cả các khía cạnh kinh tế xã hội và là một trong 3 trung tâm giáo…