Giới thiệu Đoàn thanh niên 

Cơ cấu tổ chức Đoàn trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Theo số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, tổng số đoàn viên đang sinh hoạt tại trường là 6.920 đoàn viên thuộc 09 liên chi đoàn (LCĐ) trực thuộc và 01 chi đoàn trực tiếp BCH Đoàn trường, bao gồm: – LCĐ Khoa Chăn nuôi thú y – LCĐ Khoa Nông học – LCĐ Khoa Lâm nghiệp – LCĐ Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn – LCĐ Khoa Quản lý tài nguyên – LCĐ Khoa Môi trường – LCĐ Khoa Công nghệ sinh học và…

Xem chi tiết