Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “cultural fair”

Kế hoạch tổ chức Clubs and Cultural Fair 2018

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017-2018; Thiết thực chào mừng 68 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội SVVN (9/1/1950 – 9/1/2018); Chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Ban chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Nông Lâm tổ chức chương trình “Ngày hội văn hóa sinh viên – Cultural Fair 2018” với nội dung cụ thể như sau: