Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của Chính phủ Thụy Sĩ

Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của Chính phủ Thụy Sĩ

Mỗi năm, Liên bang Thụy Sĩ trao những suất học bổng Xuất sắc của Chính phủ khuyến khích các học sinh trao đổi và sự hợp tác nghiên cứu giữa Thụy Sĩ và hơn 180 quốc gia. Học bổng nghiên...
read more