English Week

YTUAFadmin 22/09/2016

Là một trong những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhiều nhất trên thế giới và là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Anh đóng một vài trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối cộng đồng, liên kết các mối quan hệ trong xã hội, […]