Tag Archives: Giải thưởng Sao Tháng Giêng

Quyết định trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp TW và Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017

Danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Tập thể Sinh viên 5 tốt, Giải thưởng Sao Tháng Giêng là các giải thưởng và danh hiệu được Trung ương Hội SInh viên Việt Nam tổ chức trao cho các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên …

Đọc thêm