Chung khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm năm 2016

Chung khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm năm 2016

Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn trường ĐHNL. Được sự đồng ý của Ban chi ủy – BCN Khoa CNSH-CNTP nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chào tân sinh viên K48, chào mừng năm học mới, hướng...
read more