Video tổng kết 1 năm hoạt động CLB TNTN VĐHM Nhân đạo (2015-2016)

Video tổng kết 1 năm hoạt động CLB TNTN VĐHM Nhân đạo (2015-2016)

clb_vdhm Ngày 02/10/2011 câu lạc bộ chính thức được công nhận là một CLB trực thuộc Hội sinh viên trường Đại Học Nông Lâm. Về mặt pháp lý CLB Chịu sự quản lý trực tiếp của Hội sinh viên trường...
read more