322 đơn vị máu đã được hiến tặng trong Ngày hội hiến máu Sắc Đỏ Nông Lâm năm 2017

322 đơn vị máu đã được hiến tặng trong Ngày hội hiến máu Sắc Đỏ Nông Lâm năm 2017

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017; thiết thực chào mừng thành công của Tháng thanh niên năm 2017; đồng thời góp phần hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu...
read more
Tưng bừng ngày hội hiến máu nhân đạo “Thu hồng tựu trường”

Tưng bừng ngày hội hiến máu nhân đạo “Thu hồng tựu trường”

read more
Video tổng kết 1 năm hoạt động CLB TNTN VĐHM Nhân đạo (2015-2016)

Video tổng kết 1 năm hoạt động CLB TNTN VĐHM Nhân đạo (2015-2016)

clb_vdhm Ngày 02/10/2011 câu lạc bộ chính thức được công nhận là một CLB trực thuộc Hội sinh viên trường Đại Học Nông Lâm. Về mặt pháp lý CLB Chịu sự quản lý trực tiếp của Hội sinh viên trường...
read more