Hiphop

YTUAFadmin 14/08/2016

I/ Giới thiệu CLB Hiphop là một nhóm Bboy/Bgirl  có chung niềm đam mê, sở thích nhảy breaking (hiphop) với nhau. Trải qua nhiều thế hệ phát triển, hiện nay nhóm bao gồm các thành viên trẻ cùng nhau duy trì và phát triển nền văn hóa hiphop tại trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên. II/ […]