CLB Hiphop (RED CHAMPAGNE TEAM)

CLB Hiphop (RED CHAMPAGNE TEAM)

I/ Giới thiệu CLB Hiphop là một nhóm Bboy/Bgirl  có chung niềm đam mê, sở thích nhảy breaking (hiphop) với nhau. Trải qua nhiều thế hệ phát triển, hiện nay nhóm bao gồm các thành viên trẻ cùng nhau duy trì...
read more