Chương trình học bổng Quỹ Tương Lai Tươi Sáng (Bright Future Fund – BFF)

Chương trình học bổng Quỹ Tương Lai Tươi Sáng (Bright Future Fund – BFF)

Trong khuôn khổ nân cao năng lực cho thanh thiếu niên, từ năm học 2016 – 2017, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền Vững (CSDS) đã xây dựng Chương trình học bổng Quỹ Tương Lai Tươi Sáng (Bright Future Fund – BFF) nhằm...
read more
Australia – AAI One World Post-Graduate Scholarship For Developing Countries 2017

Australia – AAI One World Post-Graduate Scholarship For Developing Countries 2017

Afro Asian Institute Salzburg is offering One World Scholarship Programme for the students of developing countries. Scholarships are available for pursuing postgraduate study programme and non-degree certificate programme at private universities. The One Worl...
read more
Học bổng chương trình trao đổi sinh viên tại Indonesia

Học bổng chương trình trao đổi sinh viên tại Indonesia

Căn cứ Thông báo của Khoa Nông nghiệp, Đại học Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, Trường Đại học Nông Lâm trân trọng thông báo tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên từ tháng 08 đến tháng 12...
read more
Học bổng toàn phần sau đại học của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Học bổng toàn phần sau đại học của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chương trình Học bổng Nhật Bản sẽ cấp khoảng 300 suất học bổng sau đại học hàng năm dành cho các ngành kinh tế, quản trị, khoa học và công nghệ và các...
read more
Học bổng Chính phủ Ireland dành cho sinh viên Việt Nam 2017

Học bổng Chính phủ Ireland dành cho sinh viên Việt Nam 2017

The Irish Research Council has opened the 2017 call for the Government of Ireland Postgraduate Scholarship scheme. This scheme offers scholarships for suitably qualified individuals to pursue a research master’s or PhD (either traditional or structured),...
read more
Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của Chính phủ Thụy Sĩ

Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của Chính phủ Thụy Sĩ

Mỗi năm, Liên bang Thụy Sĩ trao những suất học bổng Xuất sắc của Chính phủ khuyến khích các học sinh trao đổi và sự hợp tác nghiên cứu giữa Thụy Sĩ và hơn 180 quốc gia. Học bổng nghiên...
read more