Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “học bổng”

Giới thiệu tập thể cá nhân xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2018

Quỹ học bổng Vừ A Dính được Ban bí thư Trung ương Đoàn thành lập ngày 5/3/1999. Bên cạnh việc trao hàng ngàn xuất học bổng mỗi năm và nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa khác, Quỹ đã thành lập học bổng Vừ A Dính . Giải thưởng đã góp phần khích lệ nhiều học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo có tài năng và tâm huyết, có thành tích học tập và lao động xuất sắc, có những sáng kiến và công trình khoa học, những việc làm mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào và địa phương miền núi, hải đảo.