Tag Archives: hội nhập quốc tế

Giới thiệu đại biểu dự tuyển tham gia JENESYS 2018 tại Nhật Bản

Căn cứ công văn số 71 – CV/BQT ngày 23/02/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Trung ương Đoàn tổ chức tuyển chọn 08 sinh viên tham gia chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản – Đông Á (JENESYS), chủ đề “Xây dựng hòa bình” tại Nhật Bản từ ngày 19 – 28/3/2018. Ban Quốc tế …

Đọc thêm

Tuyển đại biểu tham dự chương trình “Liên hoan thanh niên Yowun Puraya” tại Sri-Lanka

Web.ĐTN: Ban Quốc tế Trung ương Đoàn thông báo tuyển 05 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình “Liên hoan thanh niên Yown Puraya” tại Sri Lanka (Xri Lan-ca) từ ngày 27/3 đến ngày 01/4/2018 do Bộ kinh tế và Chính sách quốc gia phối hợp với Hội đồng Thanh niên Quốc gia Xri Lan-ca tổ chức. …

Đọc thêm