Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2018), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban…
Ấn phẩm tuyên truyền về Hội sinh viên chào tân sinh viên K49

Ấn phẩm tuyên truyền về Hội sinh viên chào tân sinh viên K49

Nhằm mục đích truyền thông về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam (Hội SVVN) tới toàn thể cán bộ CBVC, người lao động và sinh viên trong toàn trường,…
Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Cùng với các khoa/bộ môn, các Phòng ban chức năng trong Nhà trường, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên…
Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017
trong
Văn bản Hội https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/Sinh-vien-voi-Bien-dao-1.jpg?fit=640%2C346 https://i2.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/Sinh-vien-voi-Bien-dao-1.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/van-ban/van-ban-hoi/chuong-trinh-cong-tac-hoi-va-phong-trao-sinh-vien-nam-hoc-2016-2017-2.html#respond
173

Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017

BBT Website xin gửi quý độc giả toàn văn Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017 do BCH Hội sinh viên ĐH Thái Nguyên…
Hội nghị BCH Hội SVVN tỉnh Thái Nguyên lần thứ 4, khóa II nhiệm kỳ 2013 – 2018
trong
Tin Đoàn - Hội https://i1.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/09/636078197178739538.jpg?fit=502%2C244 https://i1.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/09/636078197178739538.jpg?resize=500%2C244 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/tin-tuc/tin-doan-hoi/hoi-nghi-bch-hoi-svvn-tinh-thai-nguyen-lan-thu-4-khoa-ii-nhiem-ky-2013-2018.html#respond
646

Hội nghị BCH Hội SVVN tỉnh Thái Nguyên lần thứ 4, khóa II nhiệm kỳ 2013 – 2018

Sáng 24/08, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa II nhiệm kỳ 2013 – 2018 (mở rộng). Đồng…