Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Cùng với các khoa/bộ môn, các Phòng ban chức năng trong Nhà trường, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên quan đến sinh viên; tham gia tuyên truyền vận động...
read more
Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017

Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017

BBT Website xin gửi quý độc giả toàn văn Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017 do BCH Hội sinh viên ĐH Thái Nguyên ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2016. Với chủ...
read more
Hội nghị BCH Hội SVVN tỉnh Thái Nguyên lần thứ 4, khóa II nhiệm kỳ 2013 – 2018

Hội nghị BCH Hội SVVN tỉnh Thái Nguyên lần thứ 4, khóa II nhiệm kỳ 2013 – 2018

Sáng 24/08, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa II nhiệm kỳ 2013 – 2018 (mở rộng). Đồng chí Bùi Minh Tuấn (thứ 4 từ phải qua) –...
read more