Sáng ngày 01/12/2017, tại phòng 1001 - A2, Tòa nhà Trung tâm đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội thảo kết nối khởi nghiệp…