Tag Archives: Jenesys

Giới thiệu đại biểu dự tuyển tham gia JENESYS 2018 tại Nhật Bản

Căn cứ công văn số 71 – CV/BQT ngày 23/02/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Trung ương Đoàn tổ chức tuyển chọn 08 sinh viên tham gia chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản – Đông Á (JENESYS), chủ đề “Xây dựng hòa bình” tại Nhật Bản từ ngày 19 – 28/3/2018. Ban Quốc tế …

Đọc thêm