Đội lễ tân 

Giới thiệu Đội Lễ tân – Sự kiện

1. Giới thiệu chung: Đội Lễ tân được thành lập nhằm mục đích hoạt động lễ tân, đặc biệt là nghiệp vụ lễ tân ngoại giao, sau này Đội mở rộng ra hoạt động lễ tân trong các sự kiện của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường ĐH Nông Lâm và các sự kiện của Nhà trường tổ chức. Đội Lễ tân hiện nay có khoảng 60 đội viên là sinh viên đến từ các khoá 46 đến 48. Ban chủ nhiệm Đội gồm Đội trưởng Lê Xuân…

Xem chi tiết