Hoạt động Tin nhà trường Tin Đoàn - Hội Tình nguyện - Thiện nguyện 

Thực tập sinh và cựu sinh tại Israel ủng hộ dự án “Chung tay xây dựng một mái trường”

Dự án thiện nguyện “Chung tay xây dựng một mái trường” sau gần 07 tháng triển khai đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo thanh niên, sinh viên, cán bộ, viên chức trường ĐH Nông Lâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Hội sinh Việt Nam tại Hà Lan, Kiều bào Việt Nam tại Hà Lan, các nhà mạnh thường quân người Hà Lan; Đoàn thực tập sinh Việt Nam tại Israel,…

Xem chi tiết