phát triển Đảng\

YTUAFadmin 10/04/2017

Công văn của Đảng ủy Trường ĐH Nông lâm gửi các chi bộ về việc lập danh sách các quần chúng ưu tú thuộc đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, gửi về Ban Tổ chức đảng ủy trường (qua VP Đảng ủy) trước […]