Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “sân cỏ nhân tạo”

Hệ thống sân bóng nhân tạo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Cụm sân cỏ nhân tạo trường Đại Học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên là một trong những cụm sân bóng cỏ nhân tạo có quy mô và đầu tư tốt nhất tại trường đại học Nông Lâm và tại Thành Phố Thái Nguyên. Với diện tích 4 sân cỏ nhân tạo 7 người 30m x 50 m sử dụng loại cỏ nhân tạo PTN-X-4-16 chất lượng cao. Sau khi được hoàn thành đưa vào sử dụng đã nâng cao phong trào thể dục thể thao của trường, đẩy mạnh các phong trào thể dục thể chất giao lưu giữa các khoa của trường đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên. Đây cũng là địa điểm tổ chức thường xuyên các hoạt động thể dục thể thao và chụp kỷ yếu, check-in không thể bỏ qua dành cho các TUAFers.

Một số hình ảnh: