Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Sinh viên Trần Văn Đông giành danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017

Sinh viên Trần Văn Đông giành danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017

Xin chúc mừng bạn Trần Văn Đông - sinh viên lớp 46 QLDĐ N01 - Khoa Quản lý tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên…
Công văn giới thiệu tập thể cá nhân xét tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017

Công văn giới thiệu tập thể cá nhân xét tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa ban hành công văn xét chọn cá nhân và tập thể tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và…
Nét duyên dáng của sinh viên “Sao Tháng Giêng” năm 2015

Nét duyên dáng của sinh viên “Sao Tháng Giêng” năm 2015

Chị Hà Thanh Thùy - Cựu sinh viên khóa 44 chuyên ngành Quản lý đất đai - Trường ĐH Nông Lâm nguyên là một "Sao Tháng Giêng - January Star"…
Giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp TW và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2016
trong
, Sinh viên 5 tốt, Văn bản Hội https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/sao_thang_gieng.jpg?fit=500%2C302 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/sao_thang_gieng.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/hoat-dong/sinh-vien-5-tot/gioi-thieu-ca-nhan-tap-the-de-nghi-xet-chon-danh-hieu-sinh-vien-5-tot-tap-the-sinh-vien-5-tot-cap-tw-va-giai-thuong-sao-thang-gieng-nam-2016.html#respond
148

Giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp TW và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2016

Thông báo của BCH Trung ương Hội sinh viên Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh…