Tag Archives: sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh

Quyết định công nhân danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

Theo Quyết định số 39-QĐ/HSV ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên V/v Công nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017 cho các cơ sợ Hội trực thuộc. Theo đó, Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên có …

Đọc thêm