sự kiện

YTUAFadmin 31/03/2017

1. Giới thiệu chung: Đội Lễ tân được thành lập nhằm mục đích hoạt động lễ tân, đặc biệt là nghiệp vụ lễ tân ngoại giao, sau này Đội mở rộng ra hoạt động lễ tân trong các sự kiện của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường ĐH Nông Lâm và các sự […]