Văn bản Hội 

Quyết định công nhận danh hiệu Thanh niên khỏe năm học 2016 – 2017

Quyết định số 09-QD/HSV ngày 16 tháng 4 năm 2017 về việc công nhận danh hiệu Thanh niên khỏe năm học 2016 – 2017 cho 132 hội viên sinh viên và 24 hội viên sinh viên đạt thành tích cao tại Ngày hội Thanh niên khỏe năm học 2016 – 2017. Chi tiết xin xem tại đây. Ban Chấp hành Hội sinh viên Nhà trường xin chúc mừng tất cả các bạn Nguồn: Văn phòng HỘI SV TRƯỜNG

Xem chi tiết