Việc làm - Tuyển dụng 

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong tuyển dụng khảo sát viên

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) là một viện nghiên cứu độc lập, cung cấp các dịch vụ tập trung vào các lĩnh vực giảm nghèo, dân tộc thiểu số, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động và nhập cư, nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục, biến đổi khí hậu, nghiên cứu thị trường – ngành hàng và thương mại, quản trị. Qua các nghiên cứu và hoạt động tư vấn,  MDRI đã đưa ra những sản phẩm tư vấn và nghiên cứu giá…

Xem chi tiết
Việc làm - Tuyển dụng 

Thực tập hưởng lương tại Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc năm 2016

Bạn có muốn làm việc cho một tổ chức quốc tế? Bạn có sẵn sàng để bắt tay vào một cơ hội thử thách này sẽ làm giàu cho cá nhân cũng như kinh nghiệm chuyên môn của bạn? Nếu vậy, hãy xem xét vị trí thực tập tại tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO). FAO mang đến cơ hội thực tập tại trụ sở và văn phòng phân cấp trên toàn thế giới để cung cấp cơ hội thực hành cho sinh viên…

Xem chi tiết