Mã số: KHCB 03 Chủ nhiệm ý tưởng: Mai Hoàng Đạt Đơn vị: Khoa Khoc học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên MÔ TẢ Ý TƯỞNG…