Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Đội Văn nghệ xung kích tuyển thành viên mới

Đội Văn nghệ xung kích tuyển thành viên mới

Nhằm tìm kiếm và bổ sung nhân lực có chất lượng cho đội Văn nghệ xung kích (VNXK) để tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong thời…
Giới thiệu Đội Văn nghệ xung kích trường ĐH Nông Lâm

Giới thiệu Đội Văn nghệ xung kích trường ĐH Nông Lâm

Đội Văn nghệ xung kích (VNXK) trường ĐH Nông Lâm là một tập hợp những người trẻ, những bạn sinh viên đang học tập tại Trường ĐH Nông lâm Thái…