Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Kết quả sơ khảo Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo KHCN trong sinh viên năm 2018

Kết quả sơ khảo Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo KHCN trong sinh viên năm 2018

Thông báo số 39-TB/ĐTN của Ban Chấp hành Đoàn ĐH Nông Lâm về công bố kết quả sơ khảo Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo KHCN trong sinh…
Ý tưởng khởi nghiệp: Xây dựng vùng cây nguyên liệu và dây chuyền sản xuất tinh dầu sả, gừng tại Thái Nguyên

Ý tưởng khởi nghiệp: Xây dựng vùng cây nguyên liệu và dây chuyền sản xuất tinh dầu sả, gừng tại Thái Nguyên

Mã số: KHCB 03 Chủ nhiệm ý tưởng: Mai Hoàng Đạt Đơn vị: Khoa Khoc học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên MÔ TẢ Ý TƯỞNG…
Ý tưởng khởi nghiệp: Nghiên cứu sản xuất, kinh doanh sản phẩm hỗ trợ bệnh dạ dày viên nang từ lá cây Bồ Đề và thảo dược
trong
, Khởi nghiệp https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/thuoc_vien_nang_tu_la_b0_de_cnsh_cntp_tuaf.jpg?fit=660%2C377 https://i0.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/thuoc_vien_nang_tu_la_b0_de_cnsh_cntp_tuaf.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/hoat-dong/khoi-nghiep/y-tuong-khoi-nghiep-nghien-cuu-san-xuat-kinh-doanh-san-pham-ho-tro-benh-da-day-vien-nang-tu-la-cay-bo-de-va-thao-duoc.html#respond
418

Ý tưởng khởi nghiệp: Nghiên cứu sản xuất, kinh doanh sản phẩm hỗ trợ bệnh dạ dày viên nang từ lá cây Bồ Đề và thảo dược

Mã số: CNSH03 Trưởng nhóm: Lưu Hồng Sơn - Khoa CNSH-CNTP - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đơn vị: Khoa Công nghệ sinh học - Công nghệ thực…
Ý tưởng khởi nghiệp: Dịch vụ trồng và chăm sóc rau sạch tận nhà cho khu đô thị
trong
, Khởi nghiệp https://i1.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/ky-thuat-trong-rau.jpg?fit=500%2C280 https://i1.wp.com/tuoitre.tuaf.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/ky-thuat-trong-rau.jpg?resize=500%2C280 Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 0 http://tuoitre.tuaf.edu.vn/hoat-dong/khoi-nghiep/y-tuong-khoi-nghiep-dich-vu-trong-va-cham-soc-rau-sach-tan-nha-cho-khu-do-thi.html#respond
414

Ý tưởng khởi nghiệp: Dịch vụ trồng và chăm sóc rau sạch tận nhà cho khu đô thị

Mã số: NH01 Chủ nhiệm: TS. Hà Duy Trường cùng nhóm RASACO THÁI NGUYÊN Đơn vị: Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên TÍNH CẤP THIẾT…