Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Hành động vì một khuôn viên trường đại học không rác thải

Hành động vì một khuôn viên trường đại học không rác thải

Hưởng ứng dự án "Khuôn viên trường đại học không rác thải" do Chính phủ Australia tài trợ; ngày 3/2/2018 các bạn TNV CLB Môi Trường cùng với các bạn…
Chính thức khởi động dự án “Khuôn viên đại học không rác thải”

Chính thức khởi động dự án “Khuôn viên đại học không rác thải”

Dự án “Khuôn viên đại học không rác thải – Zero Waste Campus Program” được triển khai với mục tiêu nâng cao nhận thức về phân loại rác thải cho…