Press "Enter" to skip to content

Tầm nhìn, sứ mạng của Đoàn TN – Hội sinh viên ĐH Nông Lâm

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên là tổ chức chính trị – xã hội rộng khắp và là một trong những đơn vị trực thuộc Nhà trường có vai trò quan trọng trong công tác sinh viên, xây dựng và phát huy văn hóa đại học. Để hoàn thành vai trò đó, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường có những tầm nhìn và sứ mạng như sau:

            TẦM NHÌN
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên thực hiện thành công Chiến lược phát triển Nhà trường trong từng giai đoạn; góp phần xây dựng hình mẫu giá trị sinh viên Nhà trường; tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những đơn vị dẫn đầu của phong trào thanh niên – sinh viên ĐH Thái Nguyên.

            SỨ MẠNG
– Định hướng và xây dựng hình mẫu  sinh viên Nhà trường thành thế hệ sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, sống có lý tưởng, giỏi nghiệp vụ, vững chuyên môn, trở thành công dân toàn cầu.
– Cùng với hệ thống giáo dục đào tạo xây dựng tinh thần Đại học, phong trào học thuật nghiên cứu khoa học trong sinh viên, khởi nghiệp và sáng tạo, góp phần đưa Nhà trường từng bước trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của Việt Nam và có uy tín trong Khu vực Đông Nam Á trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường, chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.
– Thực hiện các hoạt động đồng hành, hỗ trợ và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên, các đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật và sinh viên dân tộc ít người.
– Xây dựng Đoàn trường Đại học Nông Lâm tiếp tục giữ vững là cơ sở Đoàn mạnh trong hệ thống Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đại học Thái Nguyên và của tỉnh Thái Nguyên với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả.
– Xây dựng Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm vững mạnh, thích ứng với môi trường hoạt động mới; tăng cường công tác tập hợp đông đảo sinh viên, giữ vững vị trí là một trong những đơn vị dẫn đầu công tác Hội và phong trào sinh viên trong khối các cơ sở giáo dục thành viên trực thuộc Đại học Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên.

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.